Q&A

Q: หลักสูตรนี้มีจุดเด่นอะไรคะ
A: 1) นักศึกษาจะได้เรียนภาควิชาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์อย่างครบถ้วนครับ แถมยังเน้นภาคปฏิบัติเพื่อเสริมประสบการณ์การทำหุ่นยนต์ มีวิชาแล็บหุ่นยนต์ 3 ตัว และมีโปรเจ็คถึง 4 ตัวครับ ได้ทำหุ่นยนต์แน่นอน 2) นักศึกษามีโอกาสเปิดโลกทรรศน์ สามารถลงเรียนวิชาออนไลน์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ทันสมัยทันยุคจากทั่วโลก แล้วนำมาเทียบเป็นวิชาเลือกเอกได้ 2 วิชา 3) สามารถนำวิชาระดับ ป.โท-เอก จาก 4 สาขา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ) มาเทียบเป็นวิชาเลือกเอก ซึ่งหากวางแผนดีและสมัครเข้าเรียนต่อจะสามารถเข้าได้ทั้ง 4 สาขา และสามารถสำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท ได้ภายใน 1 ปี

Q: อยากทราบเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนครับ
A: หลักสูตรนี้เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการในระดับคณะ วิชาเรียนต่างๆจะกระจายไปตามสาขาเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการครับ  โดยจะมีวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ ที่หลอมรวมความรู้ต่างๆ ที่เรียนมา หลักสูตรนี้เน้นการทำงานเป็นโปรเจ็ค ต้องทำโปรเจ็ค 4 ตัว โดยคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถ สร้างระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบ AI ได้  โดยรวมแล้วผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีครับ

Q: เกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าเป็นเท่าไรครับ
A: เรามีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ดังนี้ครับ
– PAT3 130

Q: ค่าเทอมเท่าไรครับ
A: ค่าเทอมอยู่ที่ 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา ครับ

Q: จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเท่าไรคะ
A: เราเปิดอยู่ที่ประมาณ 30 – 40 คนต่อชั้นปีครับ

Q: เป็นหลักสูตรอะไรครับ ภาษาไทย , 2 ภาษา หรือ อินเตอร์
A: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยทั้งหมด ยกเว้นบางวิชาที่อาจารย์ชาวต่างชาติสอนครับ เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติมีการทำแล็บทางด้านหุ่นยนต์ 3 คอร์ส รวมทั้งการทำโปรเจ็ค 4 โปรเจ็ค เน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งานจริงครับ

Q: สำเร็จการศึกษาแล้ว งานในอนาคตจะทำอะไรได้บ้างครับ
A: สำหรับงานในอนาคตนั้น ถ้าดูตามกระแสโลก สาขานี้ถือว่าเป็นที่ต้องการครับ หลายๆ มหาวิทยาลัยก็เริ่มนำเสนอหลักสูตรนี้เช่นกัน มีการคาดการณ์จากภาคนโยบายว่า อนาคตของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางด้าน AI  โดยงานส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในภาคส่วนของเอกชนที่เน้นงานนวัตกรรม ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทก็มีการเปิดแนวธุรกิจด้านหุ่นยนต์และ AI อย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทเล็กๆ อาจทำงานในรูปของการออกแบบติดตั้งระบบหุ่นยนต์หรือการนำระบบซอฟต์แวร์ AI เข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในอนาคต
ประเด็นหนึ่งคือหลักสูตรนี้จะไม่ใช่หลักสูตรที่อยู่ในการกำกับของสภาวิศวกรเหมือนกับหลักสูตรหลักๆ เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะ ดังนั้นหากมองว่าในอนาคตจะเป็นวิศวกรใช้วุฒิของสภาวิศวกรในการเซ็นอนุมัติแบบต่างๆ เช่นแบบก่อสร้าง (โยธา) แบบการวางระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้า) หรือระบบความเย็นความร้อน (เครื่องกล) หลักสูตรนี้ก็จะไม่เหมาะสมครับ

Q: ถ้าเป็นนศ.วิศวะอยู่แล้ว สามารถย้ายสาขาไปเรียนสาขาหุ่นยนต์ได้มั้ย
A: เมื่อหลักสูตรนี้เปิดแล้ว จะมีประกาศของคณะเรื่องการย้ายสาขา หรือย้ายคณะครับ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลและหากรับเข้าจะต้องวางแผนการศึกษาใหม่เพราะหลายหลายวิชาที่เปิดใหม่จะต้องรอเรียนพร้อมกับนักศึกษารหัสใหม่ครับ ยังไงลองเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์นะครับตอนนี้แปะเอาไว้แล้วครับ https://roai.eng.cmu.ac.th/program

Scroll to Top