หลักสูตร

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)
  • หลักสูตร 4 ปี
  • เรียนภาค ทฤษฎี/ปฏิบัติ นำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ
  • Project-based learning
  • สามารถวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้หลากหลายถึง 4 สาขา (วิศวกรรมเครื่องกล/คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/อุตสาหการ) โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  • ค่าเทอมภาคปกติ 29,000 บาท

Project-Based Learning

วางแผนศึกษาต่อระบบ ป.โท (4 สาขา) และสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปี

Scroll to Top